top of page

Mikä verme?

Verme-verkostossa kehitetään opetusalalle toimintatutkimuksen avulla uutta täydennyskoulutuksen lähestymistapaa: vertaisryhmämentorointia. Verme pyrkii rakentamaan opettajankoulutuksesta elämänmittaista ammatillisen kehittymisen jatkumoa. Verme on suunnattu opetusalan osaajille.

Verme-mentorointi perustuu työskentelyyn pienryhmissä, joissa on noin 4-10 henkilöä. Mentorointiryhmä kokoontuu noin 6-8 kertaa lukuvuodessa pari tuntia kerrallaan. Ryhmässä jaetaan kokemusta ja osaamista, mutta myös työssä koettuja haasteita.

Verme tulee sanasta vertaisryhmämentorointi, englanniksi "peer-group mentoring". Mentorointi tarkoittaa perinteisesti sitä, että kokenut osaaja opastaa nuorempaa. Vertaisryhmämentorointi eroaa perinteisestä mallista kahdella tavalla:

Perinteisesti mentoroinnissa vanhempi ja kokeneempi työntekijä siirtää "hiljaista tietoa" nuoremmalle. Verme-mentorointi sitä vastoin lähtee ajatuksesta, että molemmilla on toisilleen annettavaa. Toinen merkittävä ero perinteiseen verrattuna on ryhmämuotoinen työskentely, jossa ajatuksia vaihtavat kokeneet ja vähemmän kokeneet työntekijät. Ryhmissä jaetaan kokemusta ja osaamista, joskus myös ongelmia ja työn haasteita.

Täydennyskoulutusta vai ammatillista kehittymistä?

Verme perustuu ajatukseen, että kaikki voivat oppia toisiltaan. Mielekäs oppiminen pohjautuu omakohtaiseen kokemukseen, aitojen kysymysten ja ongelmien ratkaisemiseen. Verme ei ole valmiiksi mietitty tietopaketti, vaan ryhmän omaa suunnittelua ja keskustelua. Ryhmä luo itse oman polkunsa, jonka avulla selvitetään ratkaisuja koettuihin pulmiin tai tärkeisiin kysymyksiin.

Tule verme-ryhmään sellaisena kuin olet

Verme on tarkoitettu paitsi uusille ja tauon jälkeen työhön palaaville, myös kaikille niille, jotka ovat kiinnostuneita jakamaan osaamista ja oppimaan yhdessä. Ryhmiin ovat tervetulleita ovat opettajien lisäksi koulunkäynninohjaajat, opetusalan esimiehet sekä osaajat varhaiskasvatuksesta, nuoristotyöstä ja vapaasta sivistystyöstä. 

bottom of page