top of page

Verme2 - Gruppmentorskap för nya lärare

Verme är ett samarbetsnätverk mellan lärarutbildninsinsitutioner i Finland och inkluderar både universitet som utbildar lärare och yrkeshögskolor som utbildar yrkeslärare. Det övergripande syftet med Verme är att skapa en kontinuitet mellan lärarutbildning och yrkesliv, i form av en fortlöpande helhet, som stöder lärares livslånga professionella utveckling.  Mer specifikt är syftet att stöda nya lärare i induktionfasen dvs. vid övergången från lärarutbildning till arbetsliv.

Åbo Akademi

Camilla Forsberg

Verme-brochyr (PDF)

Klicka för att öppna

gruppmentorskap.png
bottom of page