Verme 2 - Valtakunnallinen Seminaari 25.-26.9.2017 Jyväskylä

Työpajat

Ti 26.9.

9.00

9.45

10.00

10.45

11.00

12.00

Työpaja 1

Tauko

Työpaja 2

Tauko

Työpaja 3

Lounas

Työpajat

Kouluttajat

Tilat

1. Shared story

Pajassa nautitaan pieni siivu Shared Story - Jaettu tarina -menetelmää, joka kutsuu tutkimaan itseä osana jaettua tarinaa osallistumisen, osallisuuden ja dialogin kautta. Menetelmän keskeisiä käsitteitä ovat toivo, resilienssi ja jaettu ihmisyys, jonka ytimenä ovat haavoittuvuus, rakkaus, myötätunto, luottamus ja rohkeus.

2. Verme K55 - Ryhmästä hyvinvointia

Työpajassa selviää miksi on tärkeää järjestää mentorointia jo pitkään työssä olleille ja kuinka K55-toiminta hyödyntää vertaisuutta ja tukee hyvinvointia. Työpajassa keskustellaan siitä, kuinka ryhmä rakennetaan ja miten se toimii käytännössä. Työpajassa esitellään menetelmiä, joita on käytettty ryhmätyöskentelyn tukena, sekä pohditaan toiminnan työtyjä, uhkia ja mahdollisuuksia. 

Tiina koskela

Pajan vetäjänä on sydämeltään opettaja ja arjessa teologian opiskelija, sekä toivon ja rakkauden tutkija. Ilmassa leijuu jatkuvasti kysymys: Mitä rakkaus tekisi?

E308 AINO

Minna Ahokas

KM, Koulutuspäällikkö, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä.

Mentori vuodesta 2008.

E207 Toivo

3. Viktor E. Franklin logoterapian Vuorijono -harjoitus

Työpajassa tutustumme vuorijono -harjoitukseen, joka kuuluu logoterapian menetelmiin. Harjoituksen päämääränä on positiivisen asennoituminen omaan itseen sekä omien arvojen ja maailmankatsomuksen selkeyttäminen. Oman itsensä ja omien arvojensa tunteminen on kaiken ohjauksen ja kanssakäymisen kannalta keskeistä. 

Leena Kakkori

YTT, Kasvatusfilosofian dosentti Itä-Suomen yliopisto, Diplomi Logoterapeutti.

Perustanut Logoterapian ja filosofin vastaanoton Jyväskylään.

B102 EMMA

4. Luova kirjoittaminen vertaisryhmässä

Työpajassa kurkistetaan luovan omaelämänkerrallisen kirjoittamisen menetelmiin, joiden avulla opettajat voivat reflektoida omaa elämäänsä ja ammatillista identiteettiään. Kirjoittamista voi hyödyntää verme-ryhmässä ajatusten herättelemiseen, uusien näkökulmien avaamiseen ja elämäntarinoiden kertomiseen. Tule mukaan kirjoittamaan ja keskustelemaan kirjoittamisesta. 

5. Verme-ryhmä pegagogisen kehittämisen foorumina

Kehittämisen keskiössä ovat onnistumisen kokemukset. Opettajan flow on mahdollinen. Tule pohtimaan, jakamaan ja kuulemaan mihin kaikkeen verme-ryhmä kykenee! 

Anne MaRTIN

KM Anne Martin tekee Jyväskylän yliopiston OKL:ssä väitöskirjaa luovan kirjoittamisen menetelmien hyödyntämisestä opettajien ammatillisen kasvun ja hyvinvoinnin tukena. Hän on työskennellyt Osaava Verme -hankkeessa ja ohjannut opettajien verme-ryhmää sekä luovan kirjoittamisen ryhmää.

Liisa Nuutinen

on toiminut opettajana lähes kaksikymmentä vuotta sosiaali- ja terveysalalla. Verme vei mennessään viisi vuotta sitten ja sillä tiellä ollaan edelleen. Nuutinen on vetänyt useita verme-ryhmiä omassa organisaatiossaan. Vakava-asteinen hurahdus vermeen on johtanut jatko-opintoihin aiheen tiimoilta.

D3, olohuone

Tapaaminen 3.krs aulassa

B103 Minna

6. Mikä Open cafe?

Tule ottamaan selvää millainen on opettajien ja opettajaksi opiskelevien yhteinen verme. Tarjolla kahvilassa kuppi kahvia kysymysten kyytipojaksi. Ihmetellään yhdessä.

Maria Taivassalo & Virve Kalliomaa

Jyväskylässä opettajina työskentelevät Maria Taivassalo ja Virve Kalliomaa ovat toimineet vertaisryhmämentoreina ryhmissä, joihin osallistuu sekä opettajia että opettajaopiskelijoita.

E307 Katri

7. Toiminnalliset työtavat verme-ryhmässä

"Mull' on täs hiekkaloota ja isoo onki. Mihinä sangoot ja lapiot?" Työkaluja isohon ja pienehen tekemisihin. Tässä työpajassa saat evästystä toiminnallisiin työtapoihin verme-ryhmän tueksi.

Minna kosola ja Minna rytylä

Minnat ovat kokeneita verme-konkareita Seinäjoelta. He puhuvat vermestä yhtä kauniisti kuin seireenit laulavat.

E208 Päivö

8. Verme-Kirppis

Käytettyä ja koettua. Hyväksi havaittua. Tuo hyväkuntoiset, käytetyt ideasi ja vaihda uusiin. Tule ja pengo!

Maiju raitanen

Kuuluu räväkkään Seinäjoen verme-seurueeseen. Hän kouluttautui verme-mentoriksi koulunkäynninohjaajana.

B101 elsa