Verme 2 - Valtakunnallinen Seminaari 28.-29.8.2018 Jyväskylä

Työpajat

Työpajat pidetään keskiviikkona 29.8. tasatunnein klo 9.00 alkaen. Ilmoittautuminen työpajoihin tapahtuu Ruusupuiston aulassa 28.8. Työpajoihin ei voi ilmoittautua ennakkoon.

Työpajat (PDF)

Shared story

Pajassa nautitaan pieni siivu Shared Story - Jaettu tarina -menetelmää, joka kutsuu tutkimaan itseä osana jaettua tarinaa osallistumisen, osallisuuden ja toiminnallisuuden kautta. Menetelmän keskeisiä käsitteitä ovat voimavarat ja resilienssi elämän jatkumolla ja nykyhetkessä. Resilienssin ytimessä on käsitys ihmisyydestä ja jaetusta ihmisyydestä, joita tarkastellaan myötätunnon, rohkeuden, luovuuden ja rakkauden lasien lävitse.

Tiekartta elämän merkitykseen: logoterapian näkökulma

Arvot ohjaavat toimintaamme ja tekemistämme niin työssä kuin kotonakin. Arvojen mukainen toiminta on merkityksellistä mutta arvomme eivät kuitenkaan ole itsestään selviä asioita. Logoterapian eksistenssianalyysiin kuuluva Vuorijono -harjoitus on apukeino omien arvojen ja merkitysten löytämiseen. Työpajassa tutustumme harjoituksen lisäksi lyhyesti logoterapian perusajatuksiin ja lähtökohtiin. 

Luova kirjoittaminen vertaisryhmässä

Työpajassa kurkistetaan luovan omaelämänkerrallisen kirjoittamisen menetelmiin, joiden avulla opettajat voivat reflektoida omaa elämäänsä ja ammatillista identiteettiään. Kirjoittamista voi hyödyntää verme-ryhmässä ajatusten herättelemiseen, uusien näkökulmien avaamiseen ja elämäntarinoiden kertomiseen. Tule mukaan kirjoittamaan ja keskustelemaan kirjoittamisesta. 

Mikä Open cafe?

Tule ottamaan selvää millainen on opettajien ja opettajaksi opiskelevien yhteinen verme. Tarjolla kahvilassa kuppi kahvia kysymysten kyytipojaksi. Ihmetellään yhdessä.

Toiminnalliset työtavat verme-ryhmässä

"Mull' on täs hiekkaloota ja isoo onki. Mihinä sangoot ja lapiot?" Työkaluja isohon ja pienehen tekemisihin. Tässä työpajassa saat evästystä toiminnallisiin työtapoihin verme-ryhmän tueksi.

luottamusleipomo

Miten leivon vermeryhmääni luottamuksellisen, rennon ja avoimen ilmapiirin? Miten saisin ryhmäläiset sitoutumaan toimintaan ja kuinka kykenisin luotsaamaan porukkaani niin, että jokainen ryhmäläinen voisi kokea tulleensa kuulluksi, nähdyksi ja arvostetuksi? Heitetään hynttämyllyyn iloista improvisointia, arvostavaa kohtaamista, mukavaa mokaamista ja ryhmähengen nostatusta, käännetään nupit kaakkoon ja katsotaan, minkälainen taikina (ja sotku!) saadaan aikaiseksi! 


ALLERGISET HUOM: Saattaa sisältää pieniä määriä pähkinöitä, sekä vaihtelevassa suhteessa toiminnallisia harjoituksia, osallistavia menetelmiä ja hervotonta huumoria.

yhteistoiminnallisuus 

Kaipaako jokin työssä kohtaamasi yhteistyö jäsentämistä? Jos olet mukana hankkeessa, projektissa, prosessissa, tiimissä, ryhmässä, pöhinässä tai vastaavassa niin tämä työpaja on sinulle. Työpajassa tarkastellaan opetusalan yhteistyötä käytännön toimintana ja tavoitteena työstää konkreettisesti osallistujien joko menneitä tai tulevia yhteistyön kokemuksia. Lopputuloksena voi olla toteuttamiskelpoinen suunnitelma.

kohtaamisen filosofiaa

Kohtaamme ihmisiä päivittäin. Toiset kohtaamiset ovat meille merkityksellisempiä kuin toiset. Olemme sekä dialogisissa että monologisissa suhteissa. Välillä meitä käytetään hyväksi ja välillä me käytämme toisia hyväksi. Miten meidän tulisi kohdata toinen ihminen? Tässä pajassa filosofoidaan kohtaamista että harjoitellaan toisen kohtaamista ja kuuntelemista.

Kouluttajat

Tilat (kartta)

Tiina koskela

Pajan vetäjä Tiina Koskela on valmistavan ryhmän opettaja ja teologi. Käytännönläheinen työ yhdistettynä elämän suurten kysymysten pohdintaan pitää jalat sopivasti maassa ja pään pilvissä. 

E308 Aino 

Leena Kakkori

YTT, Kasvatusfilosofian dosentti Itä-Suomen yliopisto, Logoterapeutti. VFI

Perustanut logoterapian ja filosofin vastaanoton Jyväskylään.

B102 emma

Anne MaRTIN & Eija talvio-Leisimo

KM Anne Martin tekee Jyväskylän yliopiston OKL:ssä väitöskirjaa luovan kirjoittamisen menetelmien hyödyntämisestä opettajien ammatillisen kasvun ja hyvinvoinnin tukena. Hän on työskennellyt Osaava Verme -hankkeessa ja ohjannut opettajien verme-ryhmää sekä luovan kirjoittamisen ryhmää. Eija Talvio-Leisimo on erityisluokanopettaja Jyväskylästä. Hän on toiminut mentorina usean vuoden ajan erilaisissa verme-ryhmissä.

Maria Taivassalo, Virve Kalliomaa & ulla kiviniemi

Jyväskylässä opettajina työskentelevät Maria Taivassalo ja Virve Kalliomaa ovat toimineet vertaisryhmämentoreina ryhmissä, joihin osallistuu sekä opettajia että opettajaopiskelijoita. Ulla Kiviniemi työskentelee Jyväskylän yliopistossa opettajankoulutuslaitoksella

E207 toivo

E314 isa

Minna kosola ja Minna rytylä

Minnat ovat kokeneita verme-konkareita Seinäjoelta. He puhuvat vermestä yhtä kauniisti kuin seireenit laulavat.

C 101 Lucina

Maiju raitanen

Kuuluu räväkkään Seinäjoen verme-seurueeseen. Maiju on toiminut Seinäjoella koulunkäynninohjaajien vertaismentorina vuodesta 2014. Hän on myös kouluvalmentaja, Nepsy-valmentaja sekä MLL-nuorisokouluttaja.

e214 onni

Matti pennanen

KM Matti Pennanen tekee väitöskirjaa vertaisryhmämentorointiin liittyen ja on ollut mukana monissa tutkimusprojekteissa, jotka ovat keskittyneet opetusalan yhteistyöhön ja yhteistoiminnallisuuteen

d3 olohuone

Tapaaminen 3.krs aulassa

rauno huttunen

Rauno Huttunen, kasvatusfilosofian dosentti, yliopistonlehtori (kasvatustieteiden laitos, Turun yliopisto). Huttunen on pohtinut dialogisuutta ja indoktrinaatiota opetuksessa. Hän on ollut toimittamassa arvovaltaista kansainvälistä tietokirjaa Encyclopedia of Educational Philosophy and Theory, osat 1-3 (Springer 2017).

e307 katri

Käänteisen oppimisen mahdollisuudet osaamisen kehittämisessä

Tässä työpajassa tarkastellaan käänteisen oppimisen mahdollisuuksia osaamisen kehittämisessä sekä Verme-toiminnan osana. Käänteinen oppiminen tai käänteinen luokkahuone tarkoittaa yleensä sitä, että opiskelijat saavat luentomateriaalin (usein lyhyinä luentovideoina) ennen opetustilannetta, ja opetustilanne hyödynnetään vuorovaikutteiseen ja yhteistoiminnalliseen epäselvien asioiden selvittämiseen ja opitun ja osaamisen syventämiseen (e.g. Stonebraker, 2015). Työpajassa ammennetaan Itä-Suomen yliopiston kehittämishankkeen kokemuksia, missä yli 100 yliopisto-opettajaa on jo ollut mukana kehittämässä opetusosaamistaan käänteisen oppimisen mallin avulla. Työpajassa myös tarkastellaan käänteisen oppimisen mahdollisuuksia osaamisen kehittämisessä aikaisemman käänteistä oppimista koskevan tutkimuksen sekä alustavien hankkeessa saatujen tutkimustulosten valossa. Käänteisen oppimisen ajatus sopii hyvin oppijakeskeisen opetuksen ideaan ja yksilöllisen oppimisen tukemiseen.

laura hirsto

Dos. KT Laura Hirsto toimii kasvatustieteen professorina ja luokanopettajakoulutuksen vastuuprofessorina Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksella. Laura on tutkinut oppimista, motivationaalisia prosesseja sekä opettajaksi kasvamista eri konteksteissa, ja on Itä-Suomen yliopistossa osa yliopiston oppimisympäristön tutkimuksellista kehittämistä tukevaa Ameba-tutkimusryhmää.

B101 elsa

verme-ryhmä pedagogisen kehittämisen foorumina

Kehittämisen keskiössä ovat onnistumisen kokemukset. Opettajan flow on mahdollinen. Tule pohtimaan, jakamaan ja kuulemaan mihin kaikkeen verme-ryhmä kykenee! 

Liisa Nuutinen

on toiminut opettajana lähes kaksikymmentä vuotta sosiaali- ja terveysalalla. Verme vei mennessään viisi vuotta sitten ja sillä tiellä ollaan edelleen. Nuutinen on vetänyt useita verme-ryhmiä omassa organisaatiossaan. Vakava-asteinen hurahdus vermeen on johtanut jatko-opintoihin aiheen tiimoilta.

E208 päivö